Kaleta, P. „Izaak Duwan-Torcow I Praska Grupa MChT (MChAT) W Republice Czechosłowackiej W Okresie międzywojennym”. Almanach Karaimski, T. 5, grudzień 2016, s. 47–60, doi:10.33229/ak.2016.05.03.