Pawelec, M. „Stefan Gąsiorowski, <i>Zarach Zarachowicz I Jego Wyniesienie Na urząd Hazzana W Haliczu W 1929 R. Przyczynek Do dziejów Liturgii karaimskiej</I&gt;. «Kwartalnik Historii Żydów», Nr 4 (244) 2012, S. 573–581.”. Almanach Karaimski, T. 4, grudzień 2015, s. 269-73, doi:10.33229/ak.2015.04.15.