Kobecki, J. „Moja Droga Do Wrocławia”. Almanach Karaimski, T. 1, grudzień 2007, s. 105-6, doi:10.33229/ak.2007.1.12.