Babadżan, A. „Związki Bogusława Firkowicza Z Krymem”. Almanach Karaimski, T. 1, grudzień 2007, s. 101-3, doi:10.33229/ak.2007.1.11.