Abkowicz, R., i A. Sulimowicz. „Co Oznaczają Nasze święta I Inne Specjalne Dni”. Almanach Karaimski, T. 1, grudzień 2007, s. 11-13, doi:10.33229/ak.2007.1.01.