[1]
M. Pawelec, „Stefan Gąsiorowski, <i>Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej</i&gt;. «Kwartalnik Historii Żydów», nr 4 (244) 2012, s. 573–581”., AK, t. 4, s. 269-273, grudz. 2015.