Pawelec, M. (2015) „Stefan Gąsiorowski, <i>Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej</i&gt;. «Kwartalnik Historii Żydów», nr 4 (244) 2012, s. 573–581.”, Almanach Karaimski, 40, s. 269-273. doi: 10.33229/ak.2015.04.15.