Pawelec, M. (2015) „Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza (1875–1944)”, Almanach Karaimski, 40, s. 19-32. doi: 10.33229/ak.2015.04.02.