Babadżan, A. (2007) „Związki Bogusława Firkowicza z Krymem”, Almanach Karaimski, 10, s. 101-103. doi: 10.33229/ak.2007.1.11.