Kaleta, Petr. 2016. „Izaak Duwan-Torcow I Praska Grupa MChT (MChAT) W Republice Czechosłowackiej W Okresie międzywojennym”. Almanach Karaimski 5 (grudzień), 47–60. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.03.