Pawelec, Mariusz. 2015. „Stefan Gąsiorowski, <i>Zarach Zarachowicz I Jego Wyniesienie Na urząd Hazzana W Haliczu W 1929 R. Przyczynek Do dziejów Liturgii karaimskiej</I&gt;. «Kwartalnik Historii Żydów», Nr 4 (244) 2012, S. 573–581.”. Almanach Karaimski 4 (grudzień), 269-73. https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.15.