Babadżan, Aleksander. 2007. „Związki Bogusława Firkowicza Z Krymem”. Almanach Karaimski 1 (grudzień), 101-3. https://doi.org/10.33229/ak.2007.1.11.