PAWELEC, M. Stefan Gąsiorowski, <i>Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej</i&gt;. „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 4 (244) 2012, s. 573–581. Almanach Karaimski, v. 4, p. 269-273, 30 dez. 2015.