Pawelec, M. (2015). Stefan Gąsiorowski, <i>Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej</i&gt;. „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 4 (244) 2012, s. 573–581. Almanach Karaimski, 4, 269-273. https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.15