Pawelec, M. (2015). Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza (1875–1944). Almanach Karaimski, 4, 19-32. https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.02