Abkowicz, R., & Sulimowicz, A. (2007). Co oznaczają nasze święta i inne specjalne dni. Almanach Karaimski, 1, 11-13. https://doi.org/10.33229/ak.2007.1.01