(1)
Pawelec, M. Stefan Gąsiorowski, <i>Zarach Zarachowicz I Jego Wyniesienie Na urząd Hazzana W Haliczu W 1929 R. Przyczynek Do dziejów Liturgii karaimskiej</I&gt;. „Kwartalnik Historii Żydów”, Nr 4 (244) 2012, S. 573–581. Alm Karaim 2015, 4, 269-273.