(1)
Pawelec, M. Nowe szczegóły Z Biografii Aleksandra Mardkowicza (1875–1944). Alm Karaim 2015, 4, 19-32.