(1)
Babadżan, A. Związki Bogusława Firkowicza Z Krymem. Alm Karaim 2007, 1, 101-103.