(1)
Abkowicz, R.; Sulimowicz, A. Co Oznaczają Nasze święta I Inne Specjalne Dni. Alm Karaim 2007, 1, 11-13.