[1]
Pawelec, M. 2015. Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza (1875–1944). Almanach Karaimski. 4, (grudz. 2015), 19-32. DOI:https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.02.