Izaak Duwan-Torcow i praska grupa MChT (MChAT) w Republice Czechosłowackiej w okresie międzywojennym


Abstrakt

Isaak Douvan-Tortsov, an actor and director of Karaite origin, was one of the leading figures in Russian theater at the beginning of the 20th century. Like many other representatives of Russian culture, Douvan-Tortsov emigrated following the Civil War, spending time in many countries both in Europe and elsewhere. In the 1920s, Douvan had the opportunity, via the Moscow Art Theater Prague Group, to travel to Czechoslovakia, where he spent several months and devoted himself to theater work. Isaak Douvan-Tortsov spent time in Prague at the end of 1925 and the beginning of 1926, primarily in the Vinohrady Municipal Theatre, but he also visited other cities in what was then Czechoslovakia for MAT (MAAT) performances, as was mentioned in news stories from the time. The text deals predominantly with this thus far unknown period of Douvan’s life.


Běloševská, Ljubov, Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl I. 1919–1929 / Hronika kul’turnoj, naučnoj i obŝestvennoj žizni russkoj èmigracii v Čehoslovackoj respublike. Tom I. 1919–1929. Praha/Praga: Slovanský ústav AV ČR / Slavânskij institut АN ČR, 2000.

Běloševská, Ljubov, Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl II. 1930–1939 / Hronika kul’turnoj, naučnoj i obŝestvennoj žizni russkoj èmigracii v Čehoslovackoj respublike. Tom II. 1930–1939. Praha/Praga: Slovanský ústav AV ČR / Slavânskij institut АN ČR, 2001.

Brej, Andrej, Russkij teatr v Prage. [w:] Sergej Porfirevič Postnikov (red.): Russkie v Prage 1918–1928 gg. Praha: Národní knihovna, 1995 [przedruk publikacji z 1928 r.], s. 322–329.

Dubrovina, Tat’âna, Materialy k istoii pražskoj grupy MHAT. [w:] Marija Magidová i in. (red.): Russkaâ, ukrainskaâ i belorusskaâ èmigraciâ v Čehoslovakii meždu dvumâ mirovymi vojnami. Rezul’taty i perspektivy provedennyh issledovanij. Fondy Slavânskoj biblioteki i pražskih arhivov / Russian, Ukrainian and Belorussian Emigration between the World

Wars in Czechoslovakia. Results and Perspectives of Contemporary Research. Holdings of the Slavonic Library and Prague Archives. Tom 2. Praha: Národní knihovna ČR –

Slovanská knihovna, 1995, s. 762–767.

Germanova, Mariâ, Moj larec s dragocennostiâmi. Vospominaniâ. Dnevniki, Moskva: Russkij Put’, 2012.

Inov, Igor, Literaturno-teatral’naâ, koncertnaâ deâtel’nost’ bežencev-rossiân v Čehoslovakii (20-40 gody 20-ogo veka). Tom 1. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna,

Kazas, Mihail Mihailovič i in (red.), Karaimskaâ narodnaâ ènciklopediâ. Tom 5. Kul’tura krymskich karaimov (tûrkov). Sankt-Peterburg: Moskovskaâ obŝestvennaâ organizaciâ

„Kul’turno-prosvetitel’skoe obŝestvo karaimov”, „Sankt-Peterburgskij nacional’no-kul’turnyj centr karaimov”, 2006.

Sulimowicz, Anna, Tamara Duwan. Artystka niestała w uczuciach. „Awazymyz”, rok 24, nr 4 (41), grudzień 2013, s. 4–7.

Šverubovič, Vadim, O starom Hudožestvennom teatre. Moskva: Isskustvo, 1990.

Tat’ânin den’ v Prage. „Rul’” 7, Berlin, Wochentag-Ausgabe, nr 10 (1556), 15.01.1926.

Vagapova, Natal’â Mihajlovna, Russkaâ teatral’naâ èmigraciâ v Central’noj Evrope i na Balkanah. Očerki. Sankt-Peterburg: Aleteja, 2007.

Velemanová, Věra, MCHAT jako náš problém (Na okraj připravované výstavy o pobytech MCHAT na našem území – příspěvek ke 100. výročí MCHAT). „Divadelní revue”, rok 9, nr 2, 1998, s. 3–18.

Velemanova, Vera, Moskovskij Hudožestvennyj teatr – točki soprikosnoveniâ s Pragoj (wyd. G. Al’bertova). Praga: Teatral’nyj Institut v Prage, 1998 [katalog wystawy].

http://www.karaims.com/page.php?cod=ru&page=257&node=244&p=299 [15.05.2016].

http://www.ndm.cz/cz/hoste/inscenace/3482-pohostinske-predstaveni-mchat-moskva-n-ostrovskij-chudoba-cti-netrati/ [06.05.2016].

http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=140 [15.10.2016].

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-30


Kaleta, P. (2016). Izaak Duwan-Torcow i praska grupa MChT (MChAT) w Republice Czechosłowackiej w okresie międzywojennym. Almanach Karaimski, 5, 47–60. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.03

Petr Kaleta  halicz@email.cz
Masaryk University, Faculty of Education, Department of History  Czechia

Doktor habilitowany, historyk i slawista, docent w Katedrze Historii Wydziału
Pedagogicznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze. Zajmuje się problematyką dziejów mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Środkowej i Wschodniej (przede wszystkim w Polsce, Niemczech i na Ukrainie). Autor monografii Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa (Praha 2015), poświęconej Karaimom w Czechosłowacji w okresie międzywojennym. Adres do korespondencji: petr.kaleta@ff.cuni.cz.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.